ĐĨA XOÀI

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm: 

ĐĨA XOÀI

Thông tin chi tiết